การติดตามข่าวด่วนของคนแบบใหม่หรือว่าคนยุคใหม่

ในส่วนของสถานการณ์สำคัญภายในประเทศส่วนมาก มักจะมาในรูปแบบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลัน จำเป็นต้องมีการประกาศข่าวสดหรือว่าข่าวด่วน เพื่อทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับทราบ ตลอดจนกระทั่งมีการป้องกันตัวให้รอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากมาย อันร้ายแรง จนส่งผลกระทบกระเทือนต่อประชาชนส่วนมากที่ไม่รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
 
ข่าวด่วน
และเมื่อผู้คนสนใจและพากันเกาะติดข่าวด่วนหรือข่าวที่มีความสำคัญในช่วงปัจจุบันกันขนาดนี้ ย่อมที่จะทำให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างสูงเลยทีเดียว เพราะทุกสถานการณ์ที่มีขึ้นจะเป็นสถานการณ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่จะอาจรู้เท่าทันเหตุการณ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากส่วนหนึ่งถ้าหากสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดกรณีที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนไป ความกระจ่างในข้อสงสัยต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวด่วนผู้ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสถานการณ์บ้านเมืองภายภายในประเทศอยู่เป็นประจำ จะสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญในประเทศที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี และนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่อาจสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้ที่ติดตามข่าวสารหรือข่าวด่วนได้เป็นอย่างสูง เพราะเป็นผู้รักที่จะติดตามข่าวในชีวิตประจำวัน พร้อมกับคงไม่พลาดไปกับการติดตามข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญภายในประเทศไทยอย่างแน่นอน
 
ซึ่งสิ่งที่น่าพึงพอใจอย่างหนึ่งก็คือ การติดตามข่าวด่วนหรือข่าวประจำวันของประชาชนส่วนมาก ยังคงเป็นไปในลักษณะที่ดีมากเพิ่มขึ้น หากมีการเปรียบกับความสนใจ ในการติดตามข่าวของคนรุ่นก่อน หรือแม้กระทั่งสถานการณ์ในบางช่วง ที่ทำให้ชาวไทยไม่ค่อยได้สนใจพร้อมทั้งติดตามข่าวด่วนหรือข่าวประจำวันเสียเท่าไหร่นัก