ร่วมงานหยิบเมฆหมอก หยอกเย้าดอกกระเจียวไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำหรับการเที่ยวในเดือนสิงหาคมของปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทำการให้ความร่วมมือจัดงาน หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว ไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เมืองชัยภูมิ ประจำปี 2557 ซึ่งด้านในงานนี้ ผู้เดินทางทั้งไทยและต่างประเทศจะได้พบกับการสัญจรในรูปแบบใหม่ ที่ทำให้ผู้เดินทางส่วนใหญ่ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน โดยกำหนดงานจะเริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน กระทั่งถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้น ภายใต้การเอาใจใส่ของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมินี่เอง
 
โดยในงานนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอการันตีเลยว่า ผู้เดินทางที่ได้ท่องเที่ยวมาร่วมงานจะได้ชมความงามตาของทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียว พร้อมทั้งผู้เดินทางจะได้จับต้องกับความแจ่มใสของดอกกระเจียวที่รายเรียงกันต้อนรับ พร้อมทั้งได้รับชมดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วง ที่คอยล้อสายเมฆหมอกและคอยหยอกกับลมในช่วงฤดูฝนแบบนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงฤดูที่แตกต่างแต่ความงามตาก็มีอยู่มาก กิจกรรมนี้จึง  ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะ  โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างงาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องที่โดยตรง พร้อมกับ ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจ อีกทั้งความรื่นเริงให้กับผู้สนใจที่ท่องเที่ยวมาในคราบของผู้เดินทางสู่แดนชัยภูมิ
 
กิจกรรมที่น่าสนใจและทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจนำเสนอ จึงเป็นเรื่องของกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจภายในงานที่มีบรรจุ อยู่มากด้วยกัน ทั้งขบวนแห่กระเจียวคืนทุ่ง การแสดงท่วงทำนองจากศิลปินที่ขึ้นชื่อลือชา ชมสวนหินงดงามซึ่งถือได้ว่าเป็นป่าหินล้านปีที่มีการเปลี่ยนไปในแบบธรรมชาติโดยตรง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากภายในงาน

Related Posts