• Home
  • Tag: ไม้จันทน์หอม

ไม้จันทน์หอม กำลังจัดเตรียมส่งให้กับสำนักช่างสิบหมู่

ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้มีการนำ ไม้จันทน์หอม ที่มีการแปรรูปไปคือการรักษาไว้ ณ ที่การอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในตำบลหาดขาม อำเภอ กุยบุรี จังหวัดประจวบฯ เพื่อจะเป็นการรอนำส่งให้ทางสำนักช่างสิบหมู่ เพราะว่าในอุทยานไม้จันทน์หอม ที่ได้มีการนำมาเก็บรักษา ทางสำนักพระราชวังได้มีการคัดเลือกกันเอาไว้ พร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานได้มีการตัดมาเป็น 9 ต้น  ภายหลังนั้นได้มีการทำการแปรรูปที่เป็นแผ่นสัดส่วนถึง 6และ8 ที่มีความหนาถึง 7 มม.

 
โดยได้มีขนาดของไม้รวมทั้งหมด 4 ลูกบาตรเมตร ซึ่งภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้มีการนำมาเก็บรักษา โดยภายในสถานที่ที่มีการเก็บ ไม้จันทน์หอม มาทำการผึ่งลมให้แห้งแบบสนิท ก่อนที่จะมีการนำส่งให้ทางสำนักข่าวสิบหมู่กันเลย ซึ่งนายกาญจนพันธ์ คำแหง ที่เป็นหัวหน้าวนอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้มีการกล่าวว่า ในเวลาที่ทางอุทยานแห่งนี้ได้มีการตัดและมีการแปรรูปของไม้จันทน์หอม ตามที่ทางสำนักช่างสิบหมู่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว พร้อมกับได้รับความอนุเคราะห์ โดยนายทรงกลด จารุสมบัติ เป็นอาจารย์คณะวนศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้มีการตรวจและทำการวัดความชื่นของแก่นไม้จันทร์หอมก็ได้มีการค้นเจอว่ามีความชื่นอยู่
 
ไม้จันทน์หอม
ดังนั้น ไม้จันทน์หอม เป็นไม้ที่ผู้คนทั่วไปต่างก็รู้จักกันดีอย่างแน่ๆ ทำให้วนอุทยานแห่งนี้ได้มีการปลูกไว้เป็นปริมาณมาก เพื่อเป็นการเอามาแปรรูป เพื่อนำมาใช้งานได้  และนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มคนทั่วไปเป็นอย่างดี เป็นเหตุให้มีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับไม้จันทร์หอมอย่างนี้นี่เอง