• Home
  • Tag: ไฟป่า

มูลเหตุการเกิดไฟป่าตามพื้นที่ต่าง ๆ

ทุกวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนเป็นอย่างยิ่ง อาจจะทำให้เกิด ไฟป่า เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม จึงเป็นเหตุให้มีข่าวออกมานำเสนอให้เห็นกันอยู่เป็นประจำ ซึ่งไฟป่า มักจะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนกันมากเพิ่มขึ้น เพราะไฟป่านั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา ซึ่งเมื่อท่านระวังมากแค่ไหน แต่ก็คงหนี้ไม่พ้น ไฟอย่างแน่แท้ ทำให้เกิดไฟไหม้ป่ากันเป็นประจำ

 
นับได้ว่า ไฟป่า เป็นสิ่งที่รุนแรง และหาทางแก้ไขได้ยาก เพราะสาเหตุของเกิดไฟป่า อาจจะเกิดขึ้นได้  กรณีด้วยกัน คือ การเกิดจากธรรมชาติ โดยที่ไฟป่าจะมีขึ้นเอง เช่น ฟ้าผ่า ภูเขาไฟระเบิด  สำหรับต้นเหตุหลัก ๆ ของการเกิดไฟป่าภายในเขตอบอุ่น คือ ฟ้าผ่า โดยมากมีขึ้นอยู่บ่อย ๆ ในต่างประเทศ  พร้อมทั้งส่วนที่เกิดจากมนุษย์ ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการไฟไหม้ป่าเกิดขึ้น ยิ่งเป็นมนุษย์เป็นคนก่อนด้วยล่ะก็ ยิ่งจะสร้างความยากลำบากเป็นอย่างสูงซึ่งสองอย่างนี้ โดยมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะเก็บหาของป่า ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าได้มากที่สุด ซึ่งในการเก็บของป่าส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น  ไข่มดแดง ใบตองตึง ไม้ฟืน ในการจุดไฟส่วนมาก เพื่อให้พื้นป่านั้นดูโล่ง การเดินทางสะดวก หรืออาจให้แสงสว่างในขณะเดินทางในป่าตอนกลางคืน
 
ไฟป่า
พร้อมทั้งอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์มักทำ คือ การแกล้งจุด ซึ่งอาจเกิดจากความขัดแย้งกับหน่วยงานพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจับกุมจากการทำผิดในเรื่องป่าไม้ ก็คงจะหาแนวทางในการตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ป่า จึงแกล้งเผ่าป่าเกิดขึ้น ไฟป่า ทำให้เกิดผลเสียตามมาอย่างกว้างขวางกันเลยทีเดียว