• Home
  • Tag: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

บริเวณท่องเที่ยวที่น่ามหัศจรรย์ใจของไทย อย่างเนื้อที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นอกจากสถานที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จะพื้นที่แห่งการสัญจรแล้ว ที่นี่ยังคงมีอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย รวมไปถึงการซื้อขายผลผลิตทางด้านการเกษตรที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จัดทำขึ้นมา  ไม่ว่าจะเป็น  ห้องอาหาร ร้านกาแฟ  และแหล่งช็อปปิ้งที่สามารถทำให้นักเดินทางได้พักผ่อนหย่อนใจในสไตล์ทวีปยุโรปภายใต้แบรนด์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองละคะ

 
ความตื่นตาตื่นใจ ผ่านการสัญจรไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้น ยกเว้นจะมีพื้นที่กว้างขวางเกินคาด ถึงขนาดพื้นที่ขยายตัวไปถึง 4 จังหวัดด้วยกันแล้ว เว้นแต่ที่นี้จะมีความสวยงามทางด้านธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เดินทางได้ตื่นตาตื่นใจกันแล้วนั้น สิ่งที่น่ามหัศจรรย์ใจอีกอย่างหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือ อาณาเขตและบริเวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กลับครอบคลุมพื้นที่ที่หมดที่เกี่ยวข้องถึง 4 จังหวัดด้วยกันเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดสระบุรี จังหวัด นครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมกับจังหวัดนครนายก ซึ่งเนื้อที่ทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่รายล้อมไปด้วยพื้นที่ของ 4 จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น หากลองนึกดูเล่น ๆ ขนาดของพื้นที่ก็คงจะกว้างขวางไกลสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว จนกลายเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจของผู้คนที่เพิ่งรู้ในกรณีนี้ อีกหนึ่งความมหัศจรรย์ใจที่เราสามารถรับรู้ได้อีกนั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังได้ถูกป่าวประกาศให้เป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโกโดยตรง พร้อมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการบันทึกสถิติว่า เป็นบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ 1ใน 7 ของโลก
 
เขาใหญ่
อย่างน้อย พื้นที่ที่มีความงดงามแห่งนี้ ก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายทั้งปีอีกด้วย จนได้มีผู้นำองุ่นพันธุ์ไวน์ต่างๆ มาทำการเพาะปลูกเป็นไร่ขนาดใหญ่ พร้อมกับขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ ทำให้เกิดอุตสาหกรรมไวน์หลากหลายแห่งด้วยกัน ภายใต้การดูแลจากเจ้าพนักงาน ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเอง