• Home
  • Tag: วัดป่าภูก้อน

สัญจรเพื่อบูชาสิ่งน่าศรัทธาที่วัดป่าภูก้อน

เมื่อได้เดินทางมาเดินทางที่จังหวัดอุดรธานี วัดป่าภูก้อนมักจะเป็นจุดหมายอีกสถานที่หนึ่ง ที่นักเที่ยวจะต้องมุ่งหวังว่าจะเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เนื่องจากความงดงามของสถานที่ที่ถูกรังสรรค์และตกแต่งขึ้นมาเป็นอย่างดี ทำให้วัดป่าภูก้อนมีความงามเลิศตระการตาสำหรับนักเดินทางโดยตรง แถมวัดป่าภูก้อนยังคงตั้งอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำแห่งตำบล บ้านก้อง อำเภอนายูง เมืองอุดรธานี ซึ่งถือได้ว่าเป็นรอยต่อแผ่นดินสามจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุดรธานี เมืองเลย และจังหวัดหนองคาย ทำให้ผู้ที่มีศรัทธาและมีจิตศรัทธาพากันเดินทางเข้ามาสัมผัส และสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดป่าภูก้อน วัดที่มีชื่อเสียงของไทยในวัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีนี่เอง

 
วัดป่าภูก้อน
และด้วยความงามตระการตาที่แปลกใหม่ของวัดป่าภูก้อน ทำให้วัดวาอารามแห่งนี้เป็นที่นิยมชมชอบของนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ก็พากันทัศนาจรเข้ามาเชยชมความสวยงามของวัดป่าภูก้อนโดยตรง อีกทั้งยังคงมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความสำคัญของชาวพุทธศาสนาโดยแท้ และไม่ว่าจะเดินทางไปทางทิศไหนของวัดป่าภูก้อน ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า เพราะท่านมีจิตความเชื่อถือที่จะทำนุบำรุงศาสนา ก่อให้เกิดแรงศรัทธาในการสร้างเสริมวัดป่าภูก้อนขึ้นอย่างได้อย่างสวยงาม และนี่ก็คือวัดวาอารามแห่งหนึ่งของเมืองไทย ที่ขึ้นชื่ออย่างมากที่สุดในล่าสุดนั่นเอง