• Home
  • Tag: ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค ข่าวสารในจังหวัดจันทบุรีกับข่าวน้ำท่วม

ข่าวภูมิภาค กับข่าวที่ทางผู้สื่อข่าวกำลังจับตากันอยู่นั่นเอง คือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อยู่เทือกเขาคีรีธาร พร้อมกับมีเขาสระบาปที่มีการไหลลงมาในคลองเวฬเอ่อ เป็นเหตุให้เข้าบ้านเรือนอยู่ 10 หลังคาเรือนด้วยกัน และเป็นเหตุให้สวนผลไม้ต่าง ๆ นับ 100 ไร่ ของทางชาวบ้านในหมู่ที่ 5 ภายในตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง ในจังหวัดจันทบุรี เป็นเหตุให้ระดับน้ำได้มีการลดลงอยู่ที่ 40-50 เซนติเมตรร่วมกัน เพราะทำให้ในพื้นที่แห่งนี้ กลับเป็นน้ำไปหมด ที่เกิดจากฝนตกลงมาเพิ่มกันอีกด้วย ส่งผลให้ชาบ้านเดือดร้อนกันไปหมด

 
ถือได้ว่า ข่าวภูมิภาค วันนี้ กลับกลายเป็นข่าวที่กำลังเป็นที่เกาะติดเป็นอย่างมาก ทำให้ล่าสุด นายพรชัย สังข์เอียด ซึ่งเป็นปลัดอำเภอทางฝ่ายการป้องกันในอำเภอขลุง ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส ข่าว ได้ให้ความช่วยเหลือกับทางชาวบ้าน ผู้ที่เดือกร้อน พร้อมกับได้ทำการตรวจเยี่ยมชาวบ้านในหมูที่ 5 เพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน สำหรับดำเนินชีวิตต่อไปได้ ก่อนที่จะมีการนำเครื่องใช้อุปโภคบริโภคหลากหลาย มาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนภายในเขตนี้กันนั่นเอง ถือได้ว่าเหตุการณ์นี้ เป็นสถานการณ์ที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร็ว เพื่อที่จะไม่ชาวบ้านเดือดร้อนกันมากยิ่งขึ้น  เมื่อทางผู้ช่วยเหลือแต่ละคนเต็มใจต้องการจะทำให้ชาวบ้านมีความสุข เพราะสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากนั้น ก็เกิดจากฝนที่ตกหนักแบบติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดน้ำท่วมได้โดยเร็ว
 
ข่าวภูมิภาค
เพราะฉะนั้น ข่าวภูมิภาค ภายในจังหวัดจันทบุรี จึงกลายเป็นข่าวโด่งดังเป็นอย่างมากมาย ทำให้สวนของชาวบ้านได้รับเสียหาย ทำให้หลังจากที่น้ำลดลงมาแล้ว ก็ต้องมีการปรับปรุงพื้นที่สวนต่าง ๆ ให้เกิดความดูดีมากยิ่งขึ้น  ทำให้ต้องมีเงินนำมาปรับปรุงสวนผลไม้กันเป็นจำนวนมาก