• Home
  • ข่าว
  • 7 วันอันตราย งานเทศกาลสงกรานต์ ที่น่าจะต้องระวัง

7 วันอันตราย งานเทศกาลสงกรานต์ ที่น่าจะต้องระวัง

ตอนนี้เป็นช่วงวันสงกรานต์ ผู้คนจำนวนมากมักจะเดินทางกลับบ้านในช่วงนี้เป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการระแวดระวังกันเป็นพิเศษ แต่ก่อนในตอนนี้ เป็นช่วงที่มีผู้เสียชีวิต พร้อมกับบาทเจ็บ ทำให้ได้มีการจัด 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ เกิดขึ้น เพื่อที่จะเป็นการเปรียบเทียบภายในแต่ละปี  ว่าปีใดมีผู้บาทเจ็บพร้อมกับเสียชีวิตมากที่สุด แต่ก่อนได้มีผู้บาทเจ็บพร้อมกับเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้ตำรวจจะต้องมีการดูแลแบบใกล้ชิดกับประชาชนทั่วไป ที่เดินทางไปต่างจังหวัด เพื่อกลับบ้านภายในงานเทศกาลวันสงกรานต์นี้

 

 

ถือได้ว่าเทศกาลสงกรานต์ เป็นวันที่ดูเหมือนว่าจะครึกคลื่นกันเป็นพิเศษภายในท้องถนน ที่เต็มไปด้วยผู้คน รถ มากมาย ที่เดินทางกลับต่างจังหวัด ซึ่งภายในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ นี้ก็เหมือนกัน ได้มีการสกัดตรวจทางบนท้องถนน พร้อมกับมีการตรวจแอลกอฮอล์ ทุกถนนหนทางเพื่อความปลอดภัยเมาแล้วขับ เนื่องจากมักจะชอบกับการเดินแอลกอฮอล์ ในขณะที่ขับรถ  เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กันเป็นประจำ ยิ่งเป็นช่วงสงกรานต์ด้วยล่ะก็ ยิ่งจะมีการเข้มงวดเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถบนท้องถนน แต่ก็มีผู้คนจำนวนมากก็ไม่ทำตามกฎที่ได้ตั้งไว้ จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกันเป็นประจำทุก ๆ ปี  แต่อย่างน้อยภายในการจัด7 วันอันตราย ขึ้นมานั้น ก็อาจช่วยลดผู้บาทเจ็บพร้อมกับเสียชีวิตลงได้บ้าง แต่ทว่าก็ยังมีให้พบเห็นเหมือนทุก ๆ ปีนั่นเอง

 

 

ดังนั้นช่วง7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ จึงเป็นช่วงที่ทุกคนน่าจะต้องมีการใส่ใจกันเป็นพิเศษ ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะเดินทางกลับบ้านไม่ถึงได้อย่างแน่นอน