• Home
  • ข่าว
  • แผ่นดินไหวญี่ปุ่นภายในจังหวัดคุมาโมโตะที่เป็นข่าวโด่งดังเป็นอย่างมากมาย

แผ่นดินไหวญี่ปุ่นภายในจังหวัดคุมาโมโตะที่เป็นข่าวโด่งดังเป็นอย่างมากมาย

เพราะข่าว แผ่นดินไหวญี่ปุ่น กลับตกเป็นข่าวที่โด่งดังเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นข่าวที่มีความน่ากลัวที่ชาวไทยทุกท่านกำลังจับตาจ้องมองกันเป็นพิเศษ ซึ่งข่าวแผ่นดินไหวนั้น คงจะทำให้เกิดความสะเทือนใจ และจิตใจแต่ละบุคคลได้ ซึ่งกระทรงต่างประเทศได้มีการเผยออกมาว่าได้มอบเงินบริจาค เป็น 3.5 ล้านบาท ให้ความช่วยเหลือสภาวการณ์แผ่นดินไหวภายในประเทศญี่ปุ่น

 
แผ่นดินไหว
ถือได้ว่าความช่วยเหลือที่มีมอบให้กับประเทศญี่ปุ่นนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม พร้อมทั้งน่าชื่นชมเป็นอย่างมาก อาจจะสร้างไมตรีต่อประเทศเพื่อนบ้านได้ พร้อมทั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ทางรัฐบาลไทย  ได้มีการมอบเงินบริจาคให้ความช่วยเหลือเป็น 10 ล้านเยน หรือว่าประมาณ 3.5 บ้านให้แก่รัฐบ้านท้องถิ่น ภายในจังหวัด คุมาโมโตะ ที่เป็นพื้นได้รับความหายนะที่รุนแรงมาก เพื่อที่นำไปใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชากร ของประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงการฟื้นฟูพื้นที่ได้อีกต่อไป จึงให้ทางเอกอัครราชทูตไทย เป็นผู้ทำการมอบเงินให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดคาโมโตะ ซึ่งการช่วยเหลือภายในครั้งนี้ อาจจะที่สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดคนไทย  และชาวญี่ปุ่น เพราะเป็นการแสดงไมตรีที่ดีต่อประชาชนชาวญี่ปุ่นได้ด้วย เมื่อได้เกิดเหตุ แผ่นดินไหวญี่ปุ่น ประเทศหลากหลาย ต่างก็ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ กันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เงิน หรือเข้ามาช่วยเหลือในประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง
 
เพราะเช่นนั้นแผ่นดินไหวญี่ปุ่น จึงอาจจะทดสอบได้ว่าประเทศไทยที่ให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งเอาใจใส่กันมากที่สุด แผ่นดินไหวญี่ปุ่น เมื่อได้มีการนำเสนอข่าวออกไป ทำให้รู้ได้ว่าไม่ว่าเมืองไทยที่เกิดความเดือดร้อน ก็ย่อมจะช่วยเหลือกันอย่างแน่แท้