• Home
  • วาไรตี้
  • เครื่องเซ่นตรุษจีน เครื่องเซ่นที่ชาวจีนให้ความสำคัญ

เครื่องเซ่นตรุษจีน เครื่องเซ่นที่ชาวจีนให้ความสำคัญ

ถ้าเอ่ยถึงของไหว้วันตรุษจีน ถือว่าเป็นของไหว้ที่มีความสำคัญอย่างสูง ที่ทุกคนจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับของไหว้แต่ละชนิด ซึ่งการไหว้จะไม่เหมือนของคนไทย เพราะฉะนั้นคนจีนจะมีของไหว้หลากหลายประเภทด้วยกัน จึงต้องมีการศึกษาข้อมูลเป็นพิเศษ

 
นับได้ว่าวันตรุษจีนเป็นวันที่มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก สำหรับของไหว้ตรุษจีนนั้น จะมีสองแบบด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ของไหว้เจ้าที่  ซึ่งของไหว้เจ้าที่นั้นจะประกอบไปด้วย หมู เป็ด ไก่ ปลา พร้อมทั้งของคาว ซึ่งแต่ละประเภทการไหว้จะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับความศรัทธานั่นเอง สำหรับการไหว้ ซุดซาแซ จะมีการไหว้ 3 ชนิดร่วมกัน เช่น หมู เป็ด ไก่ ส่วนการไหว้ ชุดโหงนแซ จะมีทั้ง หมู เป็น ตับ ไก่ พร้อมทั้งปลา แต่ไม่ใช่จะมีเพียงของคาวแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะมีผลไม้ที่เป็นศิริมงคล เป็น ส้ม ลูกพลับ องุ่น แอ๊ปเปิ้ล กล้วย และสิ่งที่ชาวจีนขาดไม่ได้เลย กระดาษเงิน กระดาทอง และชุดเครื่องไหว้เจ้าที่ เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมาก สำหรับในการกราบไหว้เจ้าที่นั้น จะจุดธูปไหว้เพียงคนละ 5 ดอก ส่วนของไหว้บรรพบุรุษนั้น ก็เหมือนกัน เป็นการใช้ของไหว้ มีทั้งผลไม้ ของคาว พร้อมทั้งของหวาน ซึ่งจะมีการจุดธูปเทียนคนละ 3 ดอก สำหรับการกราบไหว้บรรพบุรุษ แต่สิ่งที่แตกต่างกันของการกราบไหว้ทั้งสองแบบนั้น การบูชาบรรพบุรุษจะมีทองแท่งแบบสำเร็จรูป ของไหว้วันตรุษจีนแต่ว่าการกราบไหว้เจ้าที่จะไม่มีทองแท่งนั่นเอง
 
ตรุษจีน
เพราะเช่นนั้นของไหว้วันตรุษจีนทั้งสองแบบนี้ เป็นของไหว้ที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาให้ดีเสียก่อน