• Home
  • ข่าว
  • เขตภัยแล้ง ที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง

เขตภัยแล้ง ที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง

ทุกวันนี้มีเกิดพิบัติภัยแล้งมากยิ่งขึ้น ทำให้นายฉัตรชัย พรหมเลิศได้มีการเปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เข้าช่วงหน้าฝนแล้ว หลายพื้นที่มีการเริ่มฝนตกกันกระจาย แต่ส่วนมากฝนจะไม่ไปตกทางภาคเหนือเขื่อน ทำให้ปริมาณน้ำที่มีการไหลเข้าไปภายในเขื่อนยังมีน้อยอยู่ จึงไม่สามารถเพิ่มปริมาณน้ำภายในเขื่อนได้เลย ในขณะเดียวกันเขื่อนที่มีขนาดใหญ่พร้อมทั้งมีขนาดปานกลางได้มีน้ำรวมเป็นร้อยละ 17-18 ของความจุดภายในอ่างก็ว่าได้ จึงส่งผลให้หลายพื้นที่ยังมีสภาพการณ์ เขตภัยแล้ง เกิดขึ้นอยู่

 

นับได้ว่าภัยแล้งรอบนี้อยู่คู่กับชาวไทยมายาวนาน จนทำให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนกันอย่างหนาแน่น ซึ่งเขตภัยแล้ง บางที่มักพบว่าไม่มีน้ำใช้บริโภคอุปโภคกันเลย จึงต้องมีการขุดน้ำในบ่อบาดาลมาใช้ จนบางที่อาจจะเกิดการทรุดตัวลงก็ว่าได้ ทำให้เกิดภัยพิบัติมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย โดยในทุกวันนี้มีพื้นที่ประกาศเขตภัยแล้งภายในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค เช่น น่าน พิจิตร สุรินทร์ ชัยนาท ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร เพราะว่าจังหวัดที่พบว่ามีปัญหาทางด้านน้ำเพื่อการเกษตร เช่น เชียงใหม่ สุโขทัย บุรีรัมย์ จันทบุรี พะเยา มหาสารคาม เป็นต้น ส่วนภายในจังหวัดที่กำลังมีปัญหาด้านน้ำอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งน้ำเพื่อทำการเกษตร จะมีหลากหลายจังหวัดร่วมกัน เช่น ตราด กระบี่ สตูล นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สุพรรณบุรี พร้อมทั้งยังมีอีกหลายพื้นที่

 

เพราะฉะนั้นเขตภัยแล้ง จึงเป็นเขตที่น่ากลัว ทำให้กลายเป็นปัญหายอย่างหนัก ประชาชนทั่วไปที่รับความทุกข์ร้อน ก็เกิดความเครียด พร้อมทั้งการวิตกกังวลเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความทุกข์ร้อนกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งภัยแล้งคราวนี้ มีความน่ากลัวพร้อมทั้งยาวนานมาก ทำให้ประชานเดือนร้อนหลายหลายบ้านเรือนก็ว่าได้