• Home
  • ข่าว
  • อุทกภัยสงขลา มีผู้เสียหายหลายรายร่วมกัน

อุทกภัยสงขลา มีผู้เสียหายหลายรายร่วมกัน

เมื่อสถานการณ์ในช่วงนี้ทางภาคใต้กับเหตุการณ์ น้ำท่วม เนื้อที่ริมทะเลสาบสงขลาใน 5 อำเภอจังหวัดพัทลุง แม้ฝนจะไม่ตกแล้วก็ตาม ในขณะนี้พื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ยังอาจมีน้ำท่วมสูงเป็นอย่างมาก ในอำเภอต่าง ๆ มากมายกันเลย ทำให้ชาวบ้านต่างก็มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทำให้ชาวบ้านจะต้องหนี้กันไปอยู่ที่สูงกันเลย ยิ่งสวนยาง พื้นที่การเกษตรต่าง ๆ ก็ได้รับเสียหายเป็นอย่างมาก และตลอดถึงความเสียหาย น้ำท่วม ในระหว่างหมู่บ้าน ตำบล พร้อมทั้งอำเภอ หลากหลายเส้นทางร่วมกัน

 
น้ำท่วม
ถือได้ว่าข่าวน้ำท่วม ภายในจังหวัดสงขลา เป็นข่าวที่ทุกคนให้ความสำคัญ กับการไล่ตามข่าวน้ำท่วม ซึ่งทางภาคใต้ มักจะท่วมกันเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะที่ทางชาวบ้านอาพัต หมู่ที่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอ เขาชัยสน พัทลุง หวั่น พระบรมธาตุวันเขียนบางแก้วอายุนับกว่าพันปีที่ทางชาวบ้านเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เมื่อได้มีน้ำทะเลหนุนพร้อมกับน้ำท่วมเป็นเวลานาน จนดินรอบข้างเหลว จึงทำให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเข้าการตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้กลายเป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จนกลายเป็นเรื่องที่ใครๆ ต่างก็มีการติดตามกันอย่างมาก ด้วยข่าวนี้  จึงเป็นข่าวคราวที่แต่ละคนต่างก็ต้องติดตาม กับข่าวคราวนี้
 
ดังนั้นข่าว น้ำท่วม นี้ จึงกลับเป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ไม่พลาดกับการไล่ตามกันเลย ด้วยเหตุการณ์นี้ เป็นสถานการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านแต่ละคนต่างก็มีความเกรงกลัวเป็นอย่างยิ่ง  กับเหตุการณ์นี้ และนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวด่วนของทางภาคใต้ ภัยธรรมชาติที่น่ากลัว