• Home
  • ข่าว
  • หากข่าวอาชญากรรมลดลง ภาพลักษณ์ของประเทศไทยจะเป็นอย่างใด

หากข่าวอาชญากรรมลดลง ภาพลักษณ์ของประเทศไทยจะเป็นอย่างใด

ข่าวอาชญากรรม ถือได้ว่าเป็นจุดบอดของเมืองไทย ซึ่งการก่อกำเนิดอาชญากรรมภายในเบื้องต้น ย่อมเกิดมาจากจิตสำนึกของคน ที่ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่แท้ หากประเทศใดประเทศหนึ่งได้ติดอันดับมีข่าวอาชญากรรมอย่างมาก พร้อมทั้งสำหรับประเทศไทยเอง ก็ถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีข่าวอาชญากรรมต้น ๆ จนมีภาพภายนอกเป็นประเทศที่น่ากลัวอีกชาติหนึ่งเลยก็ว่าได้

 
ข่าวอาชญากรรม
เพราะการเกิดอาชญากรรมของเมืองไทย ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจแก้ไขได้ยาก แม้ว่าอาชญากรรมคนไทยส่วนมากจะศรัทธาศาสนาของตนเป็นที่ตั้ง แต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึง การเกิดข่าวอาชญากรรมจะหมดลงไป หรือลดน้อยถอยลงให้เห็น แต่ถ้าหากว่าเป็นจริงได้แล้ว ประเทศไทยก็คงจะมีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นอย่างแน่แท้ และสำหรับชาวต่างประเทศ ที่เข้ามามีบทบาทเป็นนักท่องเที่ยวของไทย ก็จะภูมิใจพร้อมทั้งอุ่นใจที่ได้เดินทางมาเที่ยวที่บ้านเรามากเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงหลัง ๆ มานี้ เมื่อมีข่าวอาชญากรรมผู้เดินทางเกิดขึ้นบ่อยหน ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็คงจะนึกหวาดกลัวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวภายในประเทศไทย เพราะเนื่องจากไม่มีใครจะสามารถกำหนดสถานการณ์ทุกสิ่งอย่างได้อย่างแน่นอน เพราะเช่นนั้นการหลีกเลี่ยงจึงเป็นหนทางเดียวที่ปลอดภัย โดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างแดนหรือเมืองนอกนั่นเอง
 
ส่วนคนไทยเอง ก็ยังคงต้องหวาดกลัวกับการอยู่ภายในพื้นที่ที่เสี่ยงต่ออันตราย โดยเฉพาะการเกิดอาชญากรรมจนกลายเป็นข่าวนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ชาวไทยไม่พึงประสงค์ แต่ถ้าว่าก็ยังคงมีข่าวอาชญากรรมให้เห็นกันแบบถ้วนหน้า อย่างไม่เว้นภายในทุกวันด้วยซ้ำไป