• Home
  • ข่าว
  • สำนักงานข่าวไทย กับการเปลี่ยนทางด้านอิสรภาพ

สำนักงานข่าวไทย กับการเปลี่ยนทางด้านอิสรภาพ

สมาคมนักข่าวได้มีการแถลงการณ์วันเสรีภาพสื่อ ได้มีการยกเลิกคำสั่งในการระเมิดสิทธิทางด้านเสรีภาพ หลังจากเสรีภาพีการถดถอยลดลง ทางด้านสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีการร่วมเข้ากับสมาคมทางด้านวิทยุ พร้อมกับทางโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้มีการแถลงการณ์ออกมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  ไว้ว่า สำนักงานข่าว สภาวการณ์สื่อมวลชนของไทยนับได้ว่าตั้งแต่การเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้มีการระบุมาตรา 4 ทางรัฐธรรมนูญ ให้มีการควบคุมพร้อมกับคุ้มครองสิทธิ ทางด้านเสรีภาพของประชาชน ให้อยู่ในระบบประชาธิปไตย

 

นับได้ว่าสมาคมนักข่าวไทยนี้ มีความหมายอย่างมาก เมื่อได้มีนักข่าวเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการจัดระบบต่าง ๆ กันเกิดขึ้นตามมาเป็นอย่างมาก โดยที่ทางรัฐบาลยังมีการออกอำนาจสิทธิประชาชน สำนักงานข่าว ได้เข้ามีการคุมการทำหน้าที่ในการสื่อมวลชลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียกสื่อมวลชนไปทำการปรับความคิดเห็น หรือว่าเรียกทำการประชุมเป็นตัวแทนสื่อมวลชน เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งสอนทางคสช.ได้อย่างเอาจริงเอาจังก็ว่าได้ หากถ้ามีการฝ่าฝืนก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย จะมีผลให้สภาวการณ์ทางด้านเสรีภาพในสื่อมีการถดถอยลงได้อย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดการสะท้อนกับองค์กรของนักข่าวแบบไร้พรมแดน ในขณะที่มีการปฏิรูปของสื่อมวลชน ที่คงจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปในประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน

 

สำนักงานข่าว เพราะฉะนั้นสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย จึงเป็นสิ่งที่คนไทยต้องการจะรู้กันเป็นอย่างมาก เมื่อค้นพบว่าข่าวที่นักข่าวทุกคนเผยแพร่ออกมานั้นล้วนแล้วเป็นข่าวที่น่าสนใจ จนทำให้กลายเป็นข่าวโด่งดังเป็นอย่างมากมาย