• Home
  • ผู้หญิง
  • วิธีการรักษาสิวในช่วงต้น ที่คนเป็นสิวต้องใส่ใจ

วิธีการรักษาสิวในช่วงต้น ที่คนเป็นสิวต้องใส่ใจ

การรักษาสิว หากจะให้พูดว่าเป็นเรื่องง่ายก็คงง่าย หากจะให้พูดว่าเป็นเรื่องยากก็คงยาก เนื่องจากสิวยากที่จะคุม แต่ก็มิใช่ว่าเราจะไม่อาจควบคุม ด้วยลักษณะของสิวนั้น ถ้าหากว่าเรากระตุ้นและส่งเสริม จนทำให้สิวมีลักษณะอักเสบ สิวที่มีขึ้นก็จะยิ่งหายได้ช้า เพราะเช่นนั้นแล้ว ถ้าเราจะหยุดยั้ง หรือต้องการให้สิวหายหรือว่าเบาบางลง เราจะต้องหมั่นดูแลรักษาหน้า พร้อมทั้งไม่กระตุ้นให้เกิดอาการอักเสบมากยิ่งขึ้น

 
การกระตุ้นและเป็นเหตุให้สิวอักเสบ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการกระตุ้นด้วยการบีบสิว หลากหลายคนเข้าใจผิด ว่าการบีบเอาหัวสิวออก จะสนับสนุนทำให้สิวมีรูปร่างหายได้ง่ายขึ้น เบาบางขึ้น แต่จริง ๆ แล้ว การบีบสิวจะยิ่งส่งผลทำให้เกิดสิวอักเสบ พร้อมกับหายได้ช้า ดังนั้น อย่าพยายามบีบสิวด้วยการบีบเค้น แต่ถ้าว่าควรรับมือกับสิวอย่างเหมาะสม และถูกวิธีจะดีที่สุด ซึ่งการดูแลสิวอักเสบ ถ้ามีขนาดเล็ก เราควรดูแลในขั้นต้นด้วยการรักษาใบหน้าให้สะอาด ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยน และสามารถลดความมันบนใบหน้าได้เป็นหลัก พร้อมทั้งสิวในกรณีที่จะต้องมีการจับใบหน้า ให้ล้างมือให้สะอาดเสียก่อน เนื่องจากแบคทีเรียย่อมมีในทุก ๆ ที่ ถ้าใบหน้าได้สัมผัสกับแบคทีเรียมากเพิ่มขึ้น จะมีผลทำให้เกิดสิวอักเสบได้มากเพิ่มขึ้นอีกด้วย
 
รักษาสิว
พร้อมทั้งอีกหนึ่งกรณี ที่ถือได้ว่าเป็นวิธีรักษาสิวภายในเบื้องต้น นั่นก็คือ การเลี่ยงปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงภายในการเกิดสิว หรือเป็นเหตุให้สิวอักเสบ รวมไปถึงการรักษาระดับความเครียด การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ แค่รักษาสมดุลของรักษาด้วยระดับฮอร์โมนที่ไม่เปลี่ยนแปลง นั่นเอง