• Home
  • ข่าว
  • ร่างอาจารย์ใหญ่ ที่เสียสละให้กับนักศึกษาแพทย์

ร่างอาจารย์ใหญ่ ที่เสียสละให้กับนักศึกษาแพทย์

ร่างอาจารย์ใหญ่ คือร่างที่มีการบริจาคเป็นกายวิทยาทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์อย่างมาก พร้อมกับมีคุณค่าทางจิตใจ เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทำการเรียนรู้ พร้อมกับนำความรู้ที่ได้นั้น ไปใช้กับผู้ป่วยในอนาคตภายภาคหน้าได้นั่นเอง ซึ่งร่างอาจารย์ใหญ่นั้น เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมาก กับนักศึกษาแพทย์หลากหลายท่านร่วมกัน ที่จะต้องมีการเรียนรู้พร้อมกับหาประสบการณ์กับอาจารย์ใหญ่แต่ละท่าน

 

ซึ่งคณะแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการนำ ร่างอาจารย์ใหญ่ ไปทำการประกอบพิธี โดยการบำเพ็ญกุศล ที่วัดเพิ่มทาน ตำบล คลองสี่ อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้มีการสนับสนุนจากมูลนิธิในการเคลื่อนย้ายร่างของอาจารย์ใหญ่ทั้งหมด 43 ร่างร่วมกัน โดยอาจารย์ ดร. เดชา บูรณจิตร์ภิรมย์ ซึ่งเป็นคุณครูประจำ ทางสาขากายภาคศาสตร์ของคณะแพทย์ศาสตร์วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในศูนย์รังสิต ได้มีการกล่าวไว้ว่า ได้มีการจัดประกอบพิธีในการบำเพ็ญกุศลผู้ที่ได้ทำการเสียสละร่างกายให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาทุกท่าน ทำการศึกษากับอาจารย์ใหญ่กันนั่นเอง โดยได้มีการจัดขึ้นกลายเป็นรายปี นำร่างอาจารย์ทั้งหมดประมาณ 43 ร่าง พร้อมกับช่วงเย็นจึงได้มีการสวดพระอภิธรรมศพ โดยจะมีทั้งคณะแพทย์ศาสตร์ พร้อมกับนักศึกษาทุกท่านให้ความซาบซึ้งกับการบริจาคร่างกายให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการศึกษา พร้อมกับทำการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น เพราะเช่นนั้นทำให้ในเดี๋ยวนี้ มีผู้บริจาคร่างกายเป็นปริมาณมาก ทำเอานักศึกษาทุกคนต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง

 

ดังนั้น ร่างอาจารย์ใหญ่ จึงตกเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ถ้าหากคุณเองเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดอยากจะมีการบริจาคร่างกาย ก็อาจจะทำการบริจาคกันได้ง่ายๆ ที่โรงพยาบาลกันได้เลย