• Home
  • ข่าว
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตตให้ชาวบ้านไว้ทุกข์ 1 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตตให้ชาวบ้านไว้ทุกข์ 1 ปี

ขณะวันที่ 13 ต.ค. มีเว็บราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยแพร่ป่าวประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ชี้ว่า ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง ภายในเรื่องของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตได้มีลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น รัฐบาลได้รับรู้ด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงได้มีการประกาศขึ้นให้ทราบกัน จึงทำให้กลายเป็นข่าวที่ต้องติดตามกันเลย

 

ขณะได้มีข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต เป็นเหตุให้ชาวบ้านแต่ละคนต่างก็รู้สึกไม่ดีเป็นอย่างยิ่ง ทำให้กลายเป็นข่าวที่น่าจับตามองของประชาชนทั่วไปกันเลย เป็นเหตุให้ได้มีการประกาศให้ประชาชนทั่วไปต้องมีการไว้ทุกข์ พร้อมกับมีการลดธงลง 30 วัน จึงได้มีการประกาศเกิดขึ้น ให้ทางสถานที่ทางราชการหรือรัฐวิสหกิจ ลดธรงครึ่งเสา ให้เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่ในวันที่ 14 ตุลาคม พร้อมกับให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการไว้ทุกข์ที่มีการกำหนดใน 1 ปี สำหรับประชาชนทั่วไปก็ควรที่จะมีการพิจารณาภายในการดำเนินการได้ตามความเหมาะสม จึงได้มีการประกาศภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นี้นั่นเอง เป็นเหตุให้ประชาชนทั่วไป ต่างก็มีการไว้อาลัยให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

เพราะเช่นนั้นข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต เป็นเหตุให้ประชาชนรู้สึกเศร้าใจ พร้อมกับทำให้ประชาชนเสียใจกันอย่างมากมาย เมื่อทุกคนต่างก็รู้ข่าว ก็น้ำตาไหลไปตาม ๆ กัน จนเป็นเหตุให้กลายเป็นว่าประชาชนคนไทยทุกคนหรือกระทั่งอาจจะชาวต่างชาติ ก็มีความเสียใจเช่นกัน ที่ประชากรต่างก็รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว