• Home
  • ข่าว
  • นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ยืนกรานการจ่ายค่าสมาชิกพรรค ที่จะทำให้สมาชิกมีส่วนเข้าร่วมการกำหนดทิศทางการเมืองได้

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ยืนกรานการจ่ายค่าสมาชิกพรรค ที่จะทำให้สมาชิกมีส่วนเข้าร่วมการกำหนดทิศทางการเมืองได้

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างกฎหมายสูงสุด ได้มีการพูดว่า ในกรณีที่มีการท้วงติงคุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้มีทำนองว่า เป็นการกำหนดไว้เพื่อรองรับ กรธ. เป็นส่วนตัวคิดว่าคนที่คิดเรื่องดังกล่าวนี้ได้ จะเป็นพวกที่มีแต่ความทุกข์พร้อมกับไม่มีความจริง โดยทางรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว กรธ. ก็ต้องทำตามกฎหมายลูกให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ส่วนในร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กกต.ที่จะมีสมาชิกสภาพนิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการทักท้วงว่าควรที่จะทำการบัญญัติไว้ในบทเฉพาะที่ให้ กกต. ชุดปัจจุบันดำรงอยู่

 

ซึ่งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ จะสามารถทำได้แต่ขัดกับทางรัฐธรรมนูญ หรือว่าไม่ทาง กรธ. ไม่มีหน้าที่ทำการพิจารณาแต่เป็นหน้าที่ของทางศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องทำการพิจารณา เพราะใหม่เรื่อง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ที่หลากหลายฝ่ายมีความวิตกกังวลว่า จะมีการทำงานไม่ชินกับพื้นที่ ส่วนตัวว่าเป็นเรื่องธรรมดา ที่มีอะไรใหม่ ๆ ก็มักจะไม่คุ้นชิน ทั้งนี้ทาง กกต. ก็เคยมีการแต่งตั้ง กกต. จังหวัดชุดใหม่ขึ้นมา เริ่มแรกก็มีการทำงานไม่คุ้นกัน ต้องอาศัยช่วงเวลา ซึ่งการมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ก็มีเพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับทาง กกต. เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ โดยนายมีชัย ยังพูดถึง กรณีพรรคการเมือง ออกมาทักท้วงในเรื่องการเก็บค่าสมาชิกพรรคปีละ 100 บาท ว่า กรธ. ต้องการให้ผู้ที่จ่ายเงินบำรุงพรรคที่มีส่วนเข้าร่วมอย่างแท้จริง ในฐานะเจ้าของพรรคกันนั่นเอง

 

เพราะฉะนั้น นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ที่ได้กล่าวออกมาเช่นนี้ เพื่อที่จะช่วยในการคัดเลือกผู้สมัคร หลากหลาย ทั้งหมดเป็นสิ่งใหม่หลากหลายคนต้องมีการปรับตัวให้มีการก้าวหน้า แต่ทว่าในเรื่องการตั้งข้อสังเกตว่าในอนาคต อาจมีการกลั่นแกล้งระหว่างพรรคการเมือง  ที่จะมีผู้ลงทุนเป็นผู้ออกค่าสมาชิกพรรคให้