• Home
  • ข่าว
  • นายกปลื้มเมืองไทยติดอันดับความสุข ทางด้านเศรษฐกิจ

นายกปลื้มเมืองไทยติดอันดับความสุข ทางด้านเศรษฐกิจ

เมื่อทางสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการเปิดเผยว่า  ดัชนีความทุกข์ยาก ประจำปี 2560 ในประเทศไทยมีระดับความทุกข์ยากต่ำที่สุดในโลก หรือว่ามีความสุขที่สุด ทางพลเอก ประยุกท์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบข้อมูลกันแล้ว โดยรู้สึกพอใจและชื่นชมกับองค์กรของทางภาครัฐที่จะสามารถรักษาระดับอัตราการว่างงานพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อทางด้าน เศรษฐกิจ ได้   ทำให้ได้มีการกล่าวว่า เกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจ  พร้อมทั้งการเร่งรัดการลงทุนตามแผนที่ได้วางไว้

 
รวมถึงมีการลดข้อจำกัดต่าง ๆ กันอีกด้วย เพื่อมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้า ตัวอย่างเช่น ปรับกลยุทธ์การส่งออก ขจัดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และมีความเกี่ยวกับปากท้อง รวมถึงการปรับแนวทางการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว เพราะอันตราการเกิดขึ้นของคนไทยอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้แรงงานขาดแคลน โดยได้ออกมมาตรการจูงใจ คนรุ่นใหม่ให้มีบุตร 1-2 คน พร้อมกับมีการผลิตแรงงานภายในประเทศ ให้เพียงกับความต้องการของตลาด ซึ่งการท่องเที่ยวก็ยังเป็นจุดแข็งของไทย โดยปีนี้ทางรัฐบาลไม่ได้มีการมุ่งเน้นทีจำนวนนักท่องเที่ยว แต่เน้นในเรื่องการเพิ่มรายได้ต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้คนไทยไปเที่ยวเมืองไทย คาดว่าจะมีการเจริญเติบโตชองรายได้ จากการท่องเที่ยวถึง 2.77 ล้านบาทกันเลย  เพราะ 10 ประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจมากที่สุด คือ ไทย , สิงคโปร์ , สวิตเซอร์แลนด์ , ประเทศญี่ปุ่น
 
เศรษฐกิจ
เพราะเช่นนั้นประเทศไทย จึงเน้นทางด้าน เศรษฐกิจ กันมากกว่า อยากให้คนไทยเที่ยวเมืองไทย เพื่อให้เงินทางหมุ่นเวียนอยู่ภายประเทศกันนั่นเอง เศรษฐกิจ พร้อมกับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ควรพลาดกับการเกาะติด ยิ่งข่าวนี้ด้วยล่ะก็ ใครต่อใคร ก็เกิดความสนใจกันมิใช่น้อย