• Home
  • ข่าว
  • จุดอ่อนของประเทศไทย ที่อุบัติขึ้นได้ผ่านข้อมูลอาชญากรรม

จุดอ่อนของประเทศไทย ที่อุบัติขึ้นได้ผ่านข้อมูลอาชญากรรม

ข่าวอาชญากรรม คือข้อมูลที่น่ากลัวผ่านการกระทำของมนุษย์ พร้อมกับสำหรับชาวต่างชาติ ที่เข้ามามีบทบาทเป็นนักท่องเที่ยวของไทย ก็จะภูมิใจพร้อมทั้งอุ่นใจที่ได้เดินทางมาเที่ยวที่บ้านเรามากเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงหลัง ๆ มานี้ เมื่อมีข่าวอาชญากรรมนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง คนต่างชาติส่วนใหญ่ก็คงจะนึกหวาดกลัวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวข้างในประเทศไทย เนื่องจากเนื่องจากไม่มีผู้ใดจะสามารถกำหนดสภาวการณ์ทุกสิ่งอย่างได้อย่างแน่นอน ดังนั้นการหลีกเลี่ยงจึงเป็นหนทางเดียวที่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวต่างแดนหรือต่างประเทศโดยตรง ส่วนทางด้านคนไทยเอง ก็ยังคงต้องหวาดกลัวพร้อมกับการอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่ออันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอาชญากรรมจนกลายเป็นข่าวนั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่คนไทยไม่พึงประสงค์ แต่ก็ยังคงมีข่าวอาชญากรรมให้เห็นกันอย่างถ้วนหน้า อย่างไม่เว้นในทุกวันด้วยซ้ำไป
 
ข่าวทุกแบบ ย่อมมีที่มาที่ไปเสมอ ยิ่งถ้าหากมีข่าวอาชญากรรม นับได้ว่าเป็นจุดบอดของเมืองไทย ซึ่งการเกิดอาชญากรรมในเบื้องต้น ย่อมเกิดมาจากจิตสำนึกของมนุษย์ ที่นับได้ว่าไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอน ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งได้ติดอันดับมีข่าวอาชญากรรมอย่างมากที่สุด พร้อมกับสำหรับเมืองไทยเอง ก็นับได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีข่าวอาชญากรรมต้น ๆ จนมีภาพลักษณ์เป็นประเทศที่น่ากลัวอีกประเทศหนึ่งเลยก็ว่าได้ในเดี๋ยวนี้ เนื่องจากการเกิดอาชญากรรมของไทย ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจแก้ไขได้ยาก ถึงแม้ว่าคนไทยส่วนมากจะนับถือศาสนาของตนเป็นที่ตั้ง แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า การเกิดข่าวอาชญากรรมจะหมดลงไป หรือลดน้อยถอยลงให้เห็น แต่หากว่าเป็นจริงได้แล้ว เมืองไทยก็อาจจะมีภาพลักษณ์ที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน