• Home
  • ข่าว
  • คุณประโยชน์ที่ชาวไทยจำนวนมากจะได้มาจากการเกาะติดข่าวอาชญากรรม

คุณประโยชน์ที่ชาวไทยจำนวนมากจะได้มาจากการเกาะติดข่าวอาชญากรรม

ในช่วงปัจจุบันหากมีการปฏิบัติตนไม่ให้เกิดความเสี่ยง อย่างน้อยการไล่ตามข่าวอาชญากรรมของชาวไทย ก็ทำให้ชาวไทยส่วนใหญ่ได้รับรู้และสามารถรับมือได้กับพวกอาชญากร แต่ก็มิใช่ทั้งสิ้นที่จะสามารถคุ้มกันตัวได้อย่างตลอดรอดฝั่ง เพราะรูปแบบการเกิดอาชญากรรมใหม่ ๆ ก็มีมีขึ้นทุกวันเช่นกัน

 
ข่าวอาชญากรรม
ส่วนทางด้านการปกป้อง ป้องกัน หรือการที่มีกลุ่มคนหรือกลุ่มรัฐบาลคอยให้ความมานะที่จะปราบปราม แต่การก่อคดีหรือการเกิดอาชญากรรมก็มีให้เห็นกันทุกวันอยู่เรื่อยไป อาจจะเป็นเพราะในหลากหลายสถานที่ภายในประเทศ ยังคงจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในยามวิกาล หรือว่าแม้กระทั่งจิตใจของมนุษย์ที่ยังคงตกต่ำและคิดไปในทางที่ชั่วร้ายได้อยู่ตลอดเวลา เพราะเช่นนั้นแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เช่นใด ถ้าจะมีการฆาตกรรมหรือมีข่าวอาชญากรรมให้เห็นอยู่แต่ละวันไป และด้วยเหตุผลนี้ข่าวอาชญากรรม ถือได้ว่าเป็นข่าวที่น่าไล่ตามเป็นอย่างมาก ก็เพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมครั้งใด ก็จะเป็นสถานการณ์ที่ผู้คนส่วนมากจดจำ และนับได้ว่าเหตุการณ์ข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ จะเป็นตัวอย่างและเป็นเหตุที่ทำให้คนไทยส่วนมากต้องรู้จักป้องกันพร้อมทั้งระวังภัยด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ให้กับตนเอง ซึ่งการป้องกันภัยพร้อมทั้งการป้องกันตัวภายในแต่ละครั้ง ย่อมมีความต่างกันออกไปตามแต่สถานการณ์
 
ถึงอย่างไรก็ดีสำหรับประเทศไทยแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสลดใจในทุกวันนี้ กลับเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่า ชาวไทยมีจิตใจที่ปรับเปลี่ยนไป มีการกระทำที่ชั่วร้ายมากยิ่งขึ้น ก่อเหตุภายในแต่ละคดีที่น่าหวาดกลัว พร้อมกับมักจะมีการปิดบังคดีกันอย่างแนบเนียน และทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนแต่มาจากจิตใจที่ชั่วร้ายทั้งหมดนั่นเอง