• Home
  • ข่าวบันเทิง
  • ความสับสนวุ่นวายในการแสวงหาความจริงผ่านข่าวบันเทิง

ความสับสนวุ่นวายในการแสวงหาความจริงผ่านข่าวบันเทิง

ดารานักแสดงส่วนมาก มักจะเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่ก่อให้เกิดข้อมูลในสังคมการบันเทิงแบบรายวัน ซึ่งจำนวนมากแล้วการที่ดารานักแสดงถูกมองว่าเป็นเป้าหมายสำคัญภายในการสื่อข่าวบันเทิง ตลอดกระทั่งการเสนอข่าวบันเทิงโดยจะต้องเป็นเรื่องราวของพวกเขาโดยตรงนั้น มักจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอย่างมากที่สุด และด้วยสาเหตุนี้เองที่ทำให้นักข่าวบันเทิงส่วนมาก จะต้องทำหน้าที่ในการติดตามและจัดทำข้อมูลข่าวสารบันเทิงแบบครบวงจร และสำหรับการสื่อข่าวหรือว่าการทำข่าวบันเทิงในแต่ละครั้งนั้น จะต้องเป็นข่าวที่ทำให้ผู้ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเกิดความพึงพอใจ และสำหรับผู้สื่อข่าวหรือผู้ทำข่าวเอง ก็คงจะต้องพยายามค้นหาแหล่งข่าวที่ดีที่สุด พร้อมทั้งเป็นแหล่งข่าวที่อาจให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อย่างมากที่สุดด้วยเช่นกัน
 
ข่าวบันเทิง
และด้วยการคัดเลือกแหล่งข่าวหรือการกรองข่าวตั้งแต่เริ่มแรกนี้เอง ที่เป็นเหตุให้เกิดการทำงานที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นสำหรับนักข่าว เนื่องจากถึงแม้จะมีแหล่งที่มาและที่ไป ตลอดจนนักข่าวได้เข้าไปไล่ตามและทำการสัมภาษณ์กับศิลปินนักแสดงชื่อดังโดยตรง แต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึง ข้อมูลที่แท้จริงจะต้องหลุดออกมาจากปากของศิลปินนักแสดงบางคน เพราะการปกปิดพร้อมกับไม่เปิดเผยความจริง คงทำให้พวกเขาประสบผลสำเร็จได้เพียงแค่ข้ามวัน พร้อมทั้งเมื่อมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงขึ้นมาเมื่อไหร่ นักข่าวก็อาจจะถูกเกี่ยวโยงในบางครั้ง บ้างก็ว่านำเสนอข่าวแบบมั่ว บ้างก็ว่าเข้าไม่ถึงศิลปินนักแสดงผู้ที่ให้สัมภาษณ์ และนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ ที่เราไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ก็เพราะว่าทางด้านนักข่าวบันเทิงได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลัง ตามลักษณะของจรรยาบรรณผู้สื่อข่าวบันเทิงแล้วนั่นเอง

http://entertainment.thaiza.com/ข่าวบันเทิง/