• Home
  • ข่าว
  • ความสับสนที่เกิดขึ้นจากผู้ไล่ตามข่าว ในกรณีการเสนอข่าวของสังคมหนังสือพิมพ์และนักข่าว

ความสับสนที่เกิดขึ้นจากผู้ไล่ตามข่าว ในกรณีการเสนอข่าวของสังคมหนังสือพิมพ์และนักข่าว

การตีข่าวผ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวเอง น้อยนักที่จะต้องมานั่งกลายเป็นข่าวและตอบปัญหาเกี่ยวกับตัวเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ และไม่ว่าวงการนักข่าวหรือว่าหนังสือพิมพ์ จะปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาข่าวมาได้อย่างไรนั้น ผู้ไล่ตามข่าวสารอย่างคนไทยทั่วประเทศ ก็ยังคงให้ความวางใจและพึงพอใจพร้อมกับการที่สังคมหนังสือพิมพ์ และนักข่าวทุกสำนักยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่และกระจายข่าวไปได้ทั่วประเทศ

 
ส่วนสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถเอามาเป็นข่าวด่วน ข่าวเด่นภายในแต่ละวันนั้น แวดวงหนังสือพิมพ์หรือวงการผู้รายงานข่าวเอง เขารู้ได้อย่างไรว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้บ้าง เพราะเช่นนั้น คำถามเหล่านี้อาจยังต้องการค้นหาคำตอบ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สังคมหนังสือพิมพ์ที่ทำหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวและค้นหาข่าวในประจำวันนั้น เขาก็ยังคงทำหน้าที่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าหากจะให้เรามองผ่านความจริงแล้วนั้น นักข่าวจำนวนมากอาจจะประจำอยู่ภายในแต่ละพื้นที่ หรือว่าแม้กระทั่งมีการติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ในทุก ๆ จังหวัด เมื่อค้นพบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจมีการรายงานและติดต่อกันภายในรูปแบบสายด่วน เพื่อสามารถเดินทางเข้ามาไล่ตามและทำข่าวได้นั่นเอง แต่นี่หมายถึงหลักความคิดและมุมมองส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้น ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร เราคงล่วงรู้พร้อมทั้งค้นหาคำตอบที่แท้จริงได้ยากลำบาก
 
ข่าว
และนี่ก็คือส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อสงสัยผ่านการตีพิมพ์ และการเผยแพร่ข่าวในบางครั้ง ที่เป็นเหตุให้ผู้คนจำนวนมากเกิดข้อสงสัยขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวในทุก ๆ วัน อย่างวงการหนังสือพิมพ์หลากหลายแบรนด์ มากหลายสถานที่ที่มีชื่อเสียงนี้ เขาทำหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากข่าวหลากหลายรูปแบบได้เช่นใด