• Home
  • ข่าว
  • ข่าว บอล กฤษณะ เปิดโรงแรมแต่ถ้าว่ามิได้รับใบอนุญาต

ข่าว บอล กฤษณะ เปิดโรงแรมแต่ถ้าว่ามิได้รับใบอนุญาต

เมื่อได้มีข่าวสารออกมาว่า นายชัยณรงค์ นันตาสาย ที่เป็นปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ภายในอำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปกครอง ทหาร ตำรวจ ที่ได้เข้าการสืบสวนในโรงแรมเดอะคอร์ เชียงใหม่ ทำให้มีประชาชนให้ความสนใจในการติดตามข่าวนี้กันเลยก็ว่าได้ เป็นเหตุให้ใคร ๆ ก็ไม่พลาดกับการไล่ตามข่าวสาร ภายหลังที่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมแห่งนี้ที่นายกฤษณะ อมิตรสูญ หรือบอล ที่เป็นแฟนหนุ่มของเหล่าดาดัง อุ้ม ลักขณา วัธนวงส์สิริทที่เป็นผู้ดูแลงาน

 

เมื่อได้มีการเปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำการสืบสวนนางสาว สุพิชฏชญา ประดิษฐ์พัชรกุล ทางผู้จัดการทั่วไปพร้อมทั้งทางด้านการตลาด ได้มีการนำเอกสารมาแสดงกับทางเจ้าหน้าที่ โดยได้มีการยินยอมรับว่าเพียงแค่ใบอนุญาตภายในการก่อสร้างอาหาร เมื่อมีข่าว บอล กฤษณะ เป็นเหตุให้ข่าวนี้ตกเป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  เพราะว่าโรงแรมแห่งนี้มีหุ้นส่วนด้วยกัน 3 คน คือ นางพีรยา ควานันท์ สามีของนางพีรยา พร้อมทั้งบอล กฤษณะ อมิตรสูญ แต่ในการจดทะเบียนทางด้านกฎหมายภายในแบบเฉพาะชื่อของนางพีรายา พร้อมทั้งทางสามีเป็นผู้ที่มีอำนาจ ที่ได้รับมอบหมายให้กับผู้ที่บริหารโรงแรม ในขณะที่นายชัยณรงค์ นันตาสาย ทางปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานในการปกครอง อำเมือง เชียงใหม่ ได้มีการระบุการประกอบกิจการ ยังไม่มีใบอนุมัติเป็นความผิดชัดเจน ซึ่งภายในการตรวจสอบหลักฐานที่มีความชัดเจนทั้งบัญชีผู้ที่เข้าพัก พร้อมทั้งเอกสารภายในการรับเงิน

 

เพราะฉะนั้นข่าว บอล กฤษณะ จึงตกเป็นข่าวที่โด่งดังเป็นอย่างยิ่ง เป็นเหตุให้ไม่พลาดกับการติดตามกันเลย เมื่อข่าวสารนี้ได้ออกมา ประชาชนแต่ละคน หรือทางสื่อออนไลน์ต่างก็ให้ความสำคัญกันเป็นอย่างยิ่ง และมีการติดตามข่าวกันอย่างต่อเนื่องกันเลยก็ว่าได้