• Home
  • ข่าว
  • ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวคราวที่ท่านเองต้องไล่ตาม

ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวคราวที่ท่านเองต้องไล่ตาม

ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวที่กำลังโด่งดังภายในญี่ปุ่นที่นายซิลโก๊ะ ซ่าโต๊ะคือประธานหอการค้าพร้อบกับการหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คือรองนายรัฐมนตรีทางด้านฝ่ายเศรษฐกิจภายในตึกบัญชาการทหารธรรมเนียบรัฐบาล ที่ำลังกลายเป็นข่าว ซึ่งในการหารือนั้น นายสมคิด ออกมาเปิดเผยเป็นการสานต่อภายในแนวของความร่วมมือทั้งสองฝ่ายกันเลย และภายในอนาคตกันอีกด้วยจะมีการทำการส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจ  ทำให้ทางญี่ปุ่นเกิดความสนใจพร้อมทั้งต้องการจะพัฒนาให้เร็วที่สุด

 

นับได้ว่า ข่าวเศรษฐกิจ เป็นข่าวที่น่าไล่ตามกับการนำเสนอข่าวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างประเทศ หรือข่าวในประเทศไทยก็ตาม การก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจนั้น เพื่อจะเป็นการส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจ โดยที่ชาวญี่ปุ่นนั้นเกิดความสนใจพร้อมทั้งต้องการจะมีการพัฒนากันมากยิ่งขึ้น เพราะญี่ปุ่นมั่นใจว่าจะมีศักยภาพภายในด้านการผลิตสินค้า พร้อมทั้งการบริการขนส่งสินค้าภายในไทย เพื่อเป็นการที่จะยอมรับพัฒนาการของไทยเช่นกัน  และในกลุ่มประเทศ CLME  ซึ่งทางญี่ปุ่นได้มีการสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลาง โดยที่จะให้หอการค้าเป็นตัวกลางภายในการสร้างหุ้น ทำให้ขณะนี้เป็นข่าวกันหนาหู

 

เพราะฉะนั้น ข่าวเศรษฐกิจ ที่น่าศึกษาในข่าว ต่างประเทศ ทำให้เป็นข่าวที่น่าไล่ตาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวลักษณะนี้โดยตรง ย่อมสร้างการไล่ตามแบบเป็นนิสัย ที่ประชาชนสนใจ ไม่ใช่จะเป็นข่าวเศรษฐกิจอย่างเดียวแค่นั้น แต่ก็ยังรวมไปถึงข่าวประเภทอื่น ๆ กันเช่นกัน