• Home
  • ข่าว
  • ข่าวสารบันเทิงเกาหลี และข้อมูลที่ถูกนำเสนอต่อท้ายมีไว้เกี่ยวโยง

ข่าวสารบันเทิงเกาหลี และข้อมูลที่ถูกนำเสนอต่อท้ายมีไว้เกี่ยวโยง

วิถีทางของข่าวสารทุกประเภท ซึ่งเป็นข่าวที่คุณกำลังได้อ่าน หรือได้ฟัง คุณจะสามารถรับรู้ข่าวสารนั้น ๆ ในรูปแบบทฤษฏี  เฉพาะข่าวสารที่ได้มาจากเมืองนอกหรือประเทศต่าง ๆ คงจะไม่ใช่การกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง ถ้าคุณเกิดความไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับจะเป็นข้อมูลที่มาจากเรื่องจริงหรือเป็นความจริงหรือไม่  ท่านก็ควรที่จะรับรู้ข่าวสารจากหลากหลายช่องทาง  เพื่อจะเป็นการกลั่นกรองข้อมูลในเบื้องต้น หรือไม่ท่านก็ไม่ควรปักหลักเชื่อข่าวที่ได้ยินพร้อมทั้งได้รับฟังในทันที  ควรวิเคราะห์ข่าวให้ดีเสียก่อน อย่างการรับฟังข่าว ข่าวบันเทิงเกาหลี หรือแม้กระทั่งข่าวสารบันเทิงในไทยเองก็ตาม  สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการบริโภคข่าว  คือการฟังข่าวจากหลากหลายหนทาง  และถ้าจะดีไปกว่านั้น  ท่านไม่ควรปักใจเชื่อข้อมูลทันทีที่ได้รับรู้มาจนกว่าท่านจะแน่ใจ

 

แต่การตีแผ่ข่าวสารในทุกวันนี้  ทำให้เรามองเห็นสถานการณ์การบริโภคข่าวบันเทิงเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ถูกส่งตรงมาเพื่อเพื่อคนไทย ถือว่าเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะจำเป็น ไม่แพ้ไปกว่าการเสพข่าวบันเทิงไทยในรายวัน ที่ทำให้คนไทยต้องตั้งหน้ารอชมและรอรับฟังข่าวสารแวดวงการบันเทิงทั้งไทยพร้อมทั้งต่างประเทศไปพร้อม ๆ แต่ถ้าหากว่าจะให้ตั้งประเด็นว่าเป็นเพราะเหตุใดนั้น  เราคงต้องยกประเด็นนี้ไปในเรื่องของการติดตามและการให้ความนิยมดาราเกาหลีของคนไทยด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ช่องทางการกระจายข่าวบันเทิงเกาหลีในไทย  ก็ยังอาจดำเนินไปในทางที่ราบรื่น เพราะว่าทุกวันนี้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจให้บริการทางด้านการกระจายข่าวทั่วทุกมุมโลก ทำให้คนส่วนมากสามารถบริโภคข่าวทุกชนิดได้อย่างเหมาะสม  แต่เพื่อแหล่งข้ออ้างอิงนั้น  ก็คงจะต้องพึ่งพาอาศัยแหล่งอ้างอิงที่ดูเหมือนสมเหตุสมผลพร้อมทั้งเชื่อถือได้เป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกัน