• Home
  • ข่าว
  • ข่าวด่วนวันนี้ คณะพระภิกษุได้ร่วมบริจาคเงิน 3 ล้าน เพื่อช่วยเหลือประเทศเนปาล

ข่าวด่วนวันนี้ คณะพระภิกษุได้ร่วมบริจาคเงิน 3 ล้าน เพื่อช่วยเหลือประเทศเนปาล

ข่าวด่วนวันนี้เรายังคงอยู่กับการเคลื่อนไหว ในการเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาล หลังจากที่ประเทศเนปาลได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงภายในรอบ 80 ปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดที่อุบัติขึ้นกับประเทศเนปาลโดยตรง ส่งผลทำให้ประเทศเนปาลมีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ 2 พันคน พร้อมทั้งบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก

 
ซึ่งข่าวล่าสุด หลากหลายประเทศได้หยิบยื่นมือเข้าไปช่วย ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยที่ยังคงพยายามระดมเงินสำหรับเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาลให้รวดเร็วที่สุด ซึ่งทางคณะพระสงฆ์ โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระหมารัชมังคลาจารย์ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอารามวัดปากน้ำ ได้พยายามรวบรวมเงินเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ซึ่งจำนวนเงินทั้งหมดมากถึง 2,800,000 บาทด้วยกัน และนอกจากนี้ พระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ยังคงมีการบัญชาให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาของแต่ละจังหวัด ให้เข้าช่วยเหลือเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้ประชาชนจำนวนมากของประเทศไทยได้รับทราบกันมากเพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้มีการร่วมบริจาคเงินเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาลได้ทันท่วงที และยิ่งไปกว่านี้ยังคงมีการส่งสาส์นเพื่อจะแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เองก็พยายามที่จะร่วมมือกัน เพื่อจะช่วยเหลือประเทศเนปาลให้ได้มากและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
 
ข่าว
อย่างน้อย ก็ยังคงมีกลุ่มคนไทยส่วนหนึ่ง ที่ยังคงอาศัยอยู่ประเทศเนปาล และแม้ว่าพวกเขาจะปลอดภัย แต่คนไทยทั่วประเทศต่างก็พร้อมที่จะเข้าช่วยประเทศเนปาล พร้อมกับต้องการส่งกำลังใจพร้อมกับกำลังใจไปให้ชาวเนปาลทุกคน

คณะสงฆ์บริจาคเกือบ 3 ล้านช่วยเหลือเนปาลแผ่นดินไหว