• Home
  • ข่าว
  • ข่าวด่วนประเด็นร้อน ข่าวที่น่าดึงดูดที่กำลังเป็นข่าวใหญ่โต

ข่าวด่วนประเด็นร้อน ข่าวที่น่าดึงดูดที่กำลังเป็นข่าวใหญ่โต

ข่าวด่วนประเด็นร้อน ข่าวคราวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีข่าวออกมาว่า วัดลัฏฐิวัน หรือว่าวัดพระนอนขอนตาล ที่อยู่อำเภอแม่ริน เชียงใหม่ ได้มีพิธีทางด้านศาสนา พร้อมกับมีการจัดทหารกองเกียรติยศ ในการทำพิธีเคลื่อนศพ3 นายด้วยกัน ซึ่งเป็นทหารผู้กล้าที่สมเกียรติ กลับไปยังค่ายสมเด็ดพระนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดหวัดพิษณุโลก และได้ประกอบกับร่างของร้อยเองสุทัน อ่อนเมือง ที่เป็นนักบินที่ 1 จ่าสิบเอกชัยศักดา ทาโส และมีจ่าสิบตรีมงคลชัย รู้งานที่เป็นช่างเครื่อง เมื่อได้เกิดเหตุนี้ขึ้น เป็นเหตุให้ครอบแต่ละครอบต่างเสียใจกันเป็นอย่างยิ่ง

 

ถือได้ว่า ข่าวด่วนประเด็นร้อน เป็นข่าวที่ควรติดตามเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งร่างของทางร้อยเอก สุทัน จะมีการนำไปที่วัดคูหาสวรรค์ ส่วนร่างจ่าสิบเอก ชัยศักดา จะนำไปยังที่วัดมะขามเตี้ย และร่างของจ่าสิบตรี ชัยมงคล จะนำไปที่วัดวังทองวราราม และนักบินที่ 2 นวพัฒน์ มณีโชติ ก็จะนำร่างไปยังจังหวัดราชบุรีที่บ้านเกิด เป็นเหตุให้ข่าวนี้ตกเป็นข่าวที่มีความโด่งดังเป็นอย่างยิ่ง  ทำให้ตกเป็นข่าวด่วนประเด็นร้อน ที่น่าเสียใจ และน่ายกย่องเหล่าทหารที่ได้เสียชีวิตไปนั้น ทำเอาได้รับพระราชท่านน้ำศพ และได้สวดอธิธรรมกันแล้ว

 

ดังนั้นข่าวด่วนประเด็นร้อน จึงเป็นข่าวที่ไม่ควรพลาดกันเลย กับข่าวที่น่าสนใจ ที่คนไทยแต่ละคนควรให้ความหมายเป็นอย่างยิ่ง กับทหารที่มีการเสียสละ ถึงแม้ว่าครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ต้องเสียไป โดยที่แต่ละคนต่างก็เสียใจไปตาม ๆ กันเลยก็ว่าได้