• Home
  • ข่าว
  • ขณะผู้รายงานข่าวทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดข่าวที่ถูกตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ

ขณะผู้รายงานข่าวทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดข่าวที่ถูกตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ

การทำหน้าที่ของนักข่าวส่วนมาก มีหลากหลายคนอาจประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ หรือแม้กระทั่งมีการติดตามสถานการณ์หลากหลาย ในทุก ๆ จังหวัด เมื่อค้นเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจมีการรายงานและติดต่อกันในรูปแบบสายด่วน เพื่อสามารถเดินทางเข้ามาติดตามและทำข่าวได้นั่นเอง แต่ถ้าว่านี่คือหลักความคิดและทัศนคติส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้น ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร เราคงล่วงรู้และค้นหาคำตอบที่แท้จริงได้ยาก เพราะวงการหนังสือพิมพ์หรือกระทั่งนักข่าวเอง น้อยนักที่จะต้องมานั่งตกเป็นข่าวและตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ และไม่ว่าวงการผู้สื่อข่าวหรือหนังสือพิมพ์ จะปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาข่าวมาได้อย่างไรนั้น ผู้ติดตามข่าวสารอย่างชาวไทยทั่วประเทศ ก็ยังคงให้ความไว้ใจและพึงพอใจกับการที่วงการหนังสือพิมพ์ และนักข่าวทุกสำนักยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่และกระจายข่าวไปได้ทั่วประเทศ

 

และเมื่อนักข่าวทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  ส่งผลให้มีการพิมพ์และการเผยแพร่ข่าวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้คนส่วนมากเกิดข้อสงสัยขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวในทุก ๆ วัน อย่างวงการหนังสือพิมพ์หลากหลายแบรนด์ หลากหลายพื้นที่ที่มีชื่อเสียงนี้ เขาปฏิบัติหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากข่าวหลากหลายรูปแบบได้อย่างไร หรือกระทั่ง การติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถเอามาเป็นข่าวด่วน ข่าวสารเด่นในแต่ละวันนั้น วงการหนังสือพิมพ์หรือวงการนักข่าวเอง เขารู้ได้อย่างไรว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้บ้าง เพราะฉะนั้น คำถามเหล่านี้อาจยังต้องการแสวงหาคำตอบ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม วงการหนังสือพิมพ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวและค้นหาข่าวในประจำวันนั้น เขาก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี