• Home
  • ข่าว
  • การให้ความหมายหรือไม่นั่น มิใช่สิ่งที่สำนักข่าวจะต้องสนใจ

การให้ความหมายหรือไม่นั่น มิใช่สิ่งที่สำนักข่าวจะต้องสนใจ

ความไม่สนใจของผู้คนจำนวนมาก คงจะส่งผลกระทบต่อการไล่ตามข่าว และคงจะเป็นผลคะแนนที่เป็นเหตุให้วงการข่าวดูไม่สำคัญ และด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเหตุให้วงการข้อมูลข่าวสารดูแคบลง ไม่ว่าจะเป็น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวประจำวัน และข่าวชนิดอื่น ๆ ก็ตาม หากมีการตีวงข้อมูลข่าวสารให้ขยายและดูกว้างไกลออกไป ย่อมเป็นทางเลือกในการสร้างนิสัย ในส่วนของการไล่ตามที่มีมากยิ่งขึ้นด้วยก็ได้ ประโยชน์จากความรู้สึกผนวกกับความสนใจ จึงก่อให้เกิดความพึงพอใจตามมา เมื่อผู้บริโภคข่าวสารได้เห็นความสำคัญของข่าวมากเพิ่มขึ้นนั่นเอง

 

ถึงแม้จะมีหลากหลายคน ที่ไม่ให้ความหมายไปกับการไล่ตามข่าวสาร แต่สำหรับเมืองไทยยุคใหม่ ก็ยังคงคนไทยจำนวนมาก หันมาใส่ใจพร้อมกับให้ความสำคัญ โดยการไล่ตามข่าวบางประเภทเช่นเดียวกัน และด้วยที่หลากหลายคนที่ไม่มองข้าม ความหมายของข่าวสารทุกประเภท ย่อมให้ความสำคัญไปกับการไล่ตามข่าวทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง ส่วนการตีวงข่าวสารในปัจจุบัน ถูกมองว่าเป็นระบบการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าข่าวไหนพร้อมกับข่าวรูปแบบไหน ที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้รู้ทันเหตุการณ์ได้มากยิ่งขึ้น ความรวดเร็วทันใจกลับมีความหมายมาก ในสังคมข่าวสารจำนวนมาก หากความไวที่ว่านี้ มาพร้อมกับการเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความน่าดึงดูดมากเพิ่มขึ้น และด้วยรูปแบบที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวทันสถานการณ์ กลับเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกในการไล่ตามอีกส่วนหนึ่งด้วย ถ้ามีโอกาสในการไล่ตามข่าวประเภทไหน ก็จะทำการไล่ตามข่าวประเภทนั้น ๆ ไปก่อน พร้อมกับเมื่อมีโอกาสไล่ตามข่าวในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป ก็จะยิ่งเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และบริโภคข่าวสารให้เกิดความชัดเจนได้มากอีกเช่นเดียวกัน การเสพข่าวสารในวงจำกัด คงจะมีข้อผิดพลาดทางด้านข่าวสารที่บิดเบือน ส่งผลทำให้ผู้บริโภคข่าวจำนวนมาก เข้าใจกับความหมายพร้อมกับความสำคัญในข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผิดไป

 

ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามที่วาดหวัง แต่วงการข่าวสารก็ยังคงทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ถึงแม้จะมีกระแสการตีวงข่าวสารที่ดูแคบลง จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด แต่ถ้าผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจพร้อมกับข่าวด่วน ข่าวสารสด และข่าวทุก ๆ ประเภทมากเพิ่มขึ้น ก็ย่อมที่จะได้รับประโยชน์จากวงการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้มากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย