• Home
  • Uncategorized
  • การแปรเปลี่ยนแบบอย่างข่าวสาร ให้กลับเป็นข่าวด่วนที่เท่าทันกับทุก ๆ สถานการณ์

การแปรเปลี่ยนแบบอย่างข่าวสาร ให้กลับเป็นข่าวด่วนที่เท่าทันกับทุก ๆ สถานการณ์

ในยุคปัจจุบันข่าวประเภทต่าง ๆ กลับไม่ใช่ข่าวที่จะสามารถแปรเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดี หรือความคิดอันชั่วร้ายของชาวไทยจำนวนมากไปได้ เมื่อเกิดประเด็นที่อาจจะเป็นกรณีศึกษาให้ได้พบเห็นกันในทุก ๆ วัน ข่าวสารคดีฆาตกรรมอำพราง หรือแม้กระทั่งข่าวการทำการข่มขืนชำเรา น่าจะลดน้อยถอยลงไป กลับมีมากยิ่งขึ้นจนน่าหวาดกลัว

แต่ทว่าการสื่อสารภายในรูปแบบข่าวด่วนช่วงปัจจุบัน กลับมีข่าวสารเกี่ยวกับ 2 กรณีนี้เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน จนเราชาวไทยทุกคนเองจะต้องเกิดความเข้าใจและตกใจเป็นอย่างมากมาย เพราะสิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้ ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทย หรือถ้าหากมีกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว ในระยะเวลาต่อมาก็ควรที่จะลดน้อยถอยลงไป เปรียบเสมือนคนไทยกับข้อคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดูยากเย็นแสนเข็ญหากชาวไทยที่เคยทำผิดพลาดมาแล้วครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งบุคคลที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารถึงการกระทำที่ไม่ดีดังกล่าว จะรู้สึกพร้อมทั้งรับรู้ได้ว่า นี้คือความผิดที่มนุษย์เราไม่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ ข่าวด่วนที่มีการสื่อข่าวภายในรูปแบบคดีฆาตกรรม อำพราง ตลอดจนผู้ปกครองที่ทำการข่มขืนกระทำชำเราบุตรหลาน บุตรบุญธรรม เป็นอาทิ

ส่วนความสมบูรณ์แบบของการนำเสนอข่าวด่วน ค่อนข้างเป็นข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นข่าวประเภทที่มีความหมายเป็นอย่างมาก และชาวไทยจำนวนมากมักจะต้องรับรู้กันอย่างทั่วถึงถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จนต้องกลายเป็นข่าว กลับพบว่า ไม่ว่าจะเป็นข่าวด่วน ข่าวสด หรือข่าวทันต่อเหตุการณ์ในกรณีใดที่เกิดขึ้นก็ตาม