• Home
  • ข่าวบันเทิง
  • การมุ่งเสนอข่าวบันเทิงที่แหวกแนว เอามาสู่ข้อบกพร่องอันรุนแรง

การมุ่งเสนอข่าวบันเทิงที่แหวกแนว เอามาสู่ข้อบกพร่องอันรุนแรง

ความผิดพลาดในการเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงออกมาเผยแพร่ ผู้รับข่าวเองก็จะได้รับข่าวบันเทิงวันนี้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง หรือไม่น่าจะเชื่อถือได้ หากเป็นเช่นนั้น การติดตามข่าวบันเทิงวันนี้ก็เกือบจะไม่ได้สร้างประโยชน์อะไร ให้กับผู้ที่ทำการติดตามข่าวสารบันเทิงอยู่สม่ำเสมอเสียเลย

 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวบันเทิงวันนี้ที่ทุกท่านได้รับ จำเป็นจะต้องมีการกลั่นกรองข่าวอยู่เสมอ ทำให้แหล่งข่าวบันเทิงวันนี้ส่วนมาก มักจะเป็นแหล่งข่าวที่มีการติดตามข่าวสารจากหลากหลาย ซึ่งนักข่าวบันเทิงเอง อาจจะต้องทำการค้นหาข่าวพร้อมกับทำการติดตามข่าวสารบันเทิง ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญมักจะเป็นเนื้อหาของข่าวที่เสนอความเป็นจริงเท่านั้น แต่ในกรณีที่มีแหล่งข่าวมากหลายแหล่งออกมาพาดพิง และทำการเสนอข่าวที่บิดเบือนและไม่ได้เกิดจากความเป็นจริง ย่อมทำให้แหล่งข่าวต่าง ๆ ที่ได้มีการเกาะติดกันอย่างต่อเนื่อง หรือทำการนำเสนอข่าวตาม ๆ กันมาเป็นที่บิดเบือนข่าวบันเทิงไปเสียหมด ซึ่งผู้รับข่าวส่วนใหญ่คงจะทำการเกาะติดข่าวบันเทิงวันนี้อยู่เป็นประจำ แต่ข่าวที่ได้มีการมุ่งเสนอในทุก ๆ วันก็มักจะเป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนั้น ส่วนจะเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวเท็จอาจจะต้องมีการกลั่นกรองพร้อมทั้งติดตามกันต่อไป เพราะจำนวนมากกับการนำเสนอข่าวสาระบันเทิงจากทั่วประเทศ อาจมีการนำเสนอภายในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างจุดที่แตกต่างจนกลับเป็นที่สนใจของผู้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
 
ข่าวบันเทิง
 
ส่วนการสร้างจุดที่เด่นของการเสนอข่าว และผู้ไล่ตามข่าวมักจะอยากได้จากการนำเสนอ มิใช่รูปแบบการมุ่งเสนอที่มีความสวยงามเพียงเท่านั้น แต่จุดประสงค์หลักและความเป็นจริงที่มีขึ้น ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ผู้ไล่ตามรับฟังข่าวอยากจะได้รับ