• Home
  • ข่าว
  • การบริโภคข่าวสารในขอบเขต นับได้ว่าเป็นผลเสียของการรายงานข่าวสดและข่าวประเภทอื่น ๆ

การบริโภคข่าวสารในขอบเขต นับได้ว่าเป็นผลเสียของการรายงานข่าวสดและข่าวประเภทอื่น ๆ

ผู้บรรยายข่าวหรือว่าแม้กระทั่งผู้รายงานข่าวจำนวนมาก  คงต้องการจะให้คนไทยทั่วประเทศให้ความสนใจไปกับข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน พร้อมทั้งด้วยลักษณะของผู้คนที่ไม่ค่อยให้การติดตามข่าว จึงทำให้วงการข้อมูลข่าวสารดูแคบลง ไม่ว่าจะเป็น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวสารประจำวัน พร้อมทั้งข่าวประเภทอื่น ๆ ก็ตาม หากมีการตีวงข้อมูลข่าวสารให้ขยายพร้อมทั้งดูกว้างไกลออกไป ย่อมเป็นช่องทางในการสร้างนิสัย ในส่วนของการติดตามที่มีมากยิ่งขึ้นด้วยก็ได้ ผลประโยชน์จากความรู้สึกบวกกับความสนใจ จึงก่อให้เกิดความชอบใจตามมา เมื่อผู้บริโภคข้อมูลได้เห็นความสำคัญของข่าวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

ขณะโลกยังคงมีกลุ่มคนที่ไม่มองข้าม การตีวงข่าวสารในปัจจุบัน ที่ถูกคิดว่าเป็นระบบการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าข่าวสารไหนและข่าวสารรูปแบบไหน ที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากได้รู้ทันเหตุการณ์ได้มากยิ่งขึ้น ความรวดเร็วทันใจกลับมีความหมายมาก ในสังคมข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ หากความเร็วที่ว่านี้ มาพร้อมทั้งการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ย่อมทำให้เกิดความน่าศึกษามากยิ่งขึ้น และด้วยแบบอย่างที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวสารทันเหตุการณ์ กลับเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกในการติดตามอีกส่วนหนึ่งด้วย ความสลักสำคัญของข่าวสารทุกชนิด ย่อมให้ความสำคัญไปกับการติดตามข่าวทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง หากมีโอกาสในการติดตามข่าวประเภทไหน ก็จะทำการติดตามข่าวประเภทนั้น ๆ ไปก่อน พร้อมทั้งเมื่อมีโอกาสติดตามข่าวในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป ก็จะยิ่งเป็นการรับรู้ข่าวสาร พร้อมทั้งบริโภคข่าวให้เกิดความถ่องแท้ได้มากอีกเช่นเดียวกัน

 

อีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก สำหรับคนไทยที่ยังคงมีการเสพข่าวในวงจำกัด ซึ่งคงมีข้อเสียทางด้านข้อมูลที่บิดเบือน ส่งผลทำให้ผู้บริโภคข่าวจำนวนมาก เข้าใจกับความหมายพร้อมทั้งความสำคัญในข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผิดไป การตีวงข่าวสารที่ดูแคบลง จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่เช่นใด แต่ถ้าผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจกับข่าวด่วน ข่าวสด พร้อมทั้งข่าวทุก ๆ ประเภทมากยิ่งขึ้น ก็ย่อมที่จะได้รับประโยชน์จากวงการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย